Desafío

雑誌『AERA』2022年1月24号

〈2022年1月17日(月)発売〉 表紙&インタビュー掲載
https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=23350